Resimli Anlatımla 8 Adımda Mantolama Uygulaması Nasıl Yapılır?

Resimli Anlatımla 8 Adımda Mantolama Uygulaması Nasıl Yapılır?

8 Adımda Mantolama Uygulaması Nasıl Yapılır? Resimli Anlatım

1. Adım Mantolama Uygulaması Öncesinde Hazırlık Aşamasıdır.

+ Mantolama programı, +5°C ile +30°C sıcaklık aralığında yapılmalıdır.

+ Uygulamaya başlamadan önce bina üzerindeki cam, ahşap, vb. yapı elemanları kirlenmeye ve zarar görmeye karşı korunmalıdır.

+ Binanın geneli ve ısı yalıtımı yapılacak yüzey nemli olmamalı, döşeme şapları, iç ve dış duvar sıvaları kurumuş olmalıdır.

+ Tüm program yapılacak yüzeyler, yapışmayı azaltacak kalıntılar içermemeli yağdan arındırılmış ve tozsuz olmalıdır.

+ Mantolama yapılacak yüzeyde topraktan yukarıya yönde gelişen nem olmamalı, toprağın en az 30 cm üzerine kadar çıkacak şekilde su yalıtım programı tamamlanmış olmalıdır.

+ Bina cephesinde sahip olunan kaplamaların (astarlar, boya ve eski sıvalar) dayanıklılığı denetim edilmeli, gerek görülürse sökülmelidir. Çatlak ya da kabarıklıkların tamiratı yapılmalı, sağlam bir zemin elde edilmelidir.

+ Isı yalıtım levhalarının yapışacağı yüzeyde 2 cm’yi geçen eğrilikler varsa, program öncesi kaba sıva ile düzeltilmelidir.

İklim şartları göz önüne alınarak cephe, güneş, yağmur ve rüzgardan korunduktan sonra program yapılmalıdır.

+ Cephedeki yağmur olukları, kablolar, vb. ısı yalıtımı düzeneğinin üzerine alınmalı ve en az 6 - 7 cm uzakta kalacak şekilde yerleştirilmelidir.

Uygulamanın ve çalışma güvenliğinin sağlanması için ısı yalıtımı sistemi malzemeleri deforme olmayacak şekilde, kuru ve serin bir ortamda depolanmalıdır.

2. Adım Dış Cephe Isı Yalıtımı Yapılırken Su Basman Profili Montajıdır.

Sove.istanbul Söve & Mantolama Uygulamasında Subasman Profil Montajı, ısı yalıtımı düzeneğinin dengeli ve düzgün olmasını sağlar. Yüzeyde mümkün eğrilikleri düzeltmek için duvar ile subasman profili arasındaki boşluklar, girintiler ve çıkıntılar değişik kalınlıklardaki takozlarla düzeltilerek yüzey gönyeye alınır ve dübelle monte edilir (Resim.1 ve Resim.2).

Uç uca eklenen profillerin arasında 2-3 mm uzaklık bırakılmalıdır. Köşe bağlantılarıysa, subasman profillerinin köşeye makul açıyla kesilip birleştirilmesiyle oluşturulur. Subasman profilinin ölçüsü, kullanılacak ısı yalıtım levhasının kalınlığına makul olarak seçilmelidir (Resim.3).

Mantolamada Su Basman Profili Nasıl Uygulanır?

3. Adım Yapıştırma Harcı Hazırlanması ve Uygulanması Aşamasıdır.

Sove.istanbul Söve ve Mantolama Uygulamalarında yapıştırma harcı, paketin gerisinde yazan talimatlar doğrultusunda hazırlanmalıdır. Mantolama yapılacak yüzeyin eğriliğine ya da düzgün olmasına bağlı olarak yapıştırma harcının program yöntemi değişir.

Yüzey düzgünse “Tüm Yüzeye Yapıştırma Metodu” uygulanarak yapıştırma harcı ısı yalıtım levhasının tamamına mala ya da makul bir taraklı malayla sürülür (Resim. 1).

Yüzeyde düzey farklılıkları ya da eğrilikler varsa “Şerit ve Noktasal Sürme Metodu” uygulanarak yapıştırma harcı ısı yalıtım levhasının arka kısmına tüm kenarlar süresince kesintisiz olarak şerit halinde, orta bölümlerine ise noktasal durumda malayla sürülür (Resim. 2). Bu yöntemde ısı yalıtım levha yüzeyinin %40’ı yapıştırıcıyla kaplanmalıdır.

Mantolama, Isı Yalıtım Levhasının arka kısmına yapıştırma harcı uygularken kenarlardan taşmamasına ilgi edilmelidir (Resim. 3).

Mantolama Uygulamsında Yapıştırma Harcının Hazırlanmasının Resimli Anlatımı

4. Adım Mantolama Uygulamasında Isı Yalıtım Levhalarının Montajı, Yerleştirilmesi İşlemidir.

Sove.istanbul Mantolama & Söve Uygulamasında, arka yüzüne yapıştırma harcı sürülen ısı yalıtım levhası, subasman profiline boşluksuz olarak yerleştirilmelidir (Resim. 1). Yalıtım levhaları, duvarla tam temas etmesine dikkat edilerek hafifçe kaydırılarak duvara yapıştırılır. Levha seviyelerinin kontrolü mastar ya da su terazisiyle sağlanmalıdır (Resim. 2).

Isı yalıtım levhaları, duvarın alt kısmından başlanarak yukarıya doğru Aralıksız ve şaşırtmalı olarak döşenir. Köşelerde de levhalar şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir (Resim. 3).

Levhaların düzgün döşenmesine ve kenarların zedelenmemesine ilgi edilmelidir. Hasarlı levhalar kullanılmamalı, kenarları aşınmış levhalarsa program öncesinde törpülenmelidir. Yerleştirme esnasında levhalar arasında boşluk bırakılmamalı, ince boşluklar da yalıtım bandı ya da köpük kullanılarak doldurulmalıdır.

Isı Yalıtım Levhalarının Yerleştirilmesi Nasıl Yapılır? Resimli Anlatımı

5. Adım Mantolama, Isı Yalıtımı Levhalarının Dübellenmesi İşidir.

Dış Cephe Matolama Uygulaması Sırasında Isı yalıtım levhalarının yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra rüzgarın emme gücü etkilerinden zarar görmesini engellemek, düzenin sürekliliğinin ve performansının uzun ömürlü olması için dübelle mekanik bağlantı sağlanır.

Kullanılması gereken en uygun dübel sayısı, bina yüksekliği ve binanın bulunduğu çevre koşullarına göre belirlenir. Özellikle yatayda ve düşeyde levhaların birleşim noktalarına 4 adet ve meydana 2 adet olmak üzere bina yüzeyine metrekareye en az 6 adet dübel uygulanır.

Bina köşelerine yapılan levhalarda kullanılacak dübel sayısı, rüzgar gücünden ötürü artırılır. 8 metre yüksekliğe kadar 6 adet, 8-20 metre arasında 8 adet, 20 metre ve üzerinde de 10 adet dübel kullanılmalıdır.

Dübel uygulaması, binaların köşe noktalarında levha kalınlığına ek olarak en az 10 cm içeriden uygulanmalıdır. Kullanılacak dübel, duvar özelliklerine göre seçilmelidir. Dübel başlığının tam olarak yerleştirilmesi, kalınlık oluşturmaması için aparat kullanılarak havşa başı açılması lazım olur (Resim.1).

Dübelin montajlanacağı nokta matkapla delinir. Delik boyu, dübel boyundan 1 cm büyük açılmalıdır (Resim.2).

Açılan dübel deliğine dübeller yerleştirilerek dübel çivileri tamamıyla çakılır (Resim.3).

Dübeller havşa başı boşluğuna yerleştirildikten sonra, ilk kat sıva öncesi dübel çevresinde kalan boşluklar aynı sıvayla doldurulur.

Düzgün bir dış cephe yüzeyi elde edebilmek için dübel kafaları, yalıtım levhası yüzeyiyle aynı civarda olacak şekilde monte edilmelidir.

Isı Yalıtım Plakaları Nasıl Dübellenir? Resimli Anlatımı 

6. Adım Fileli PVC Köşe Profili, Köşebent Profili Uygulamasıdır.

Mantolama sistem programlarında, bina kenarları ve köşeleri (Resim.1), pencereler (Resim.2) ile kapı kenarları (Resim.3) çatlama riski yüksek ve mekanik zorlamaların en çok olduğu bölgelerdir. Düzgün ve darbelere sağlam köşeler elde etmek için Sove.istanbul Söve & Mantolama Uygulamasında Fileli PVC Köşe Profili kullanılır.

Köşe profili, ince bir kat sıva çekilerek ilk kat sıva harcı içine yerleştirilir ve üzerine donatı filesi uygulanır. Fileli köşe profillerini kullanmak hem işçilik maliyetinden hem de zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Hem de Fileli Köşe Profili montaj esnasında yaşanabilecek yanlış program tehlikesini en aza indirir.

Mantolama Uygulamasında PVC Fileli Köşe Profili Nasıl Uygulanır? Resimlerle Detaylı Anlatım 

7. Adım Sıva Harcı Katlarının Oluşturulması ve Donatı Filesi Uygulamasıdır.

Sove.istanbul Söve & Mantolama Uygulamasında ısı yalıtım levhalarının yapıştırılması ve dübellenmesi işlemlerinden sonra ilk kat yüzey sıvası programı yapılır. Hazırlanan Sove.istanbul Söve & Mantolama Uygulamasında sıva harcı, çelik mala sayesinde yüzeye eşit miktarda homojen olarak yapılır (Resim1). Yüzey sıvasının program kalınlığı her bir katta en çok 2 mm olmalıdır.

Donatı filesi, henüz kurumamış ilk kat yüzey sıvasının üzerine, yukarıdan aşağıya doğru bastırılarak ve iyice gerilerek, katlanmadan ve yalıtım levhasından tüm yüzeye eşit mesafede olacak Resimde yerleştirilmelidir. Birleşim bölgelerinde donatı filesi, her vakit 10 cm üst üste bindirilerek uygulanmalıdır (Resim2).

İlk kat sıva harcı kurumadan, hava sıcaklığına göre en az 3-4 saat sonra, ikinci kat sıva harcı yapılır. Uygulama esnasında donatı filesinin yerinden kaymasını ya da ilk kat sıva harcı içine gömülmesini engellemek için, hava haline bağlı olarak ilk kat sıva harcının hafifçe suyunu atması beklenerek ikinci kat sıva harcı programı tamamlanır (Resim3). Böylece yüzey, dış cephe kaplamasına makul duruma gelmiş olur.

Sıva Harcı Katlarının Oluşturulması ve Donatı Filesi Uygulaması Detaylı Resimli Anlatımı 

8. Adım Dekoratif Sıva Kaplaması ve Son Kat Kaplamaları Uygulamasıdır.

+ Uygulanan mantolama sıva harcının 7 günlük kuruma süresinden sonra dekoratif son kat kaplama aşamasına geçilir.

+ Sove.istanbul Söve & Mantolama Uygulamasında Mineral Dokulu Dekoratif Sıva, malayla yüzeye yapılır (Resim.1).

+ Kurumadan önce yüzeyde doku oluşması için plastik malayla üzerinden geçilir (Resim.2).

+ Son olarak dış cephe astar ve boya programı yapılır (Resim.3).

Mantolama Uygulamasında Dekoratif Sıva ve Mantolama Son Kat Uygulamaları İle İlgili Faydalı Bilgiler İçeren Resimli Anlatım

Dekoratif bisküvi tuğla,cam, mozaik (BTB), cephe kaplama gibi tercihi sorun yaratabilmektedir. Isı Yalıtım Genel Teknik Şartnamesi ısı yalıtım sistemleri üstünde kullanılacak son kat kaplamalar net bir şekilde açıklanmıştır. Buna göre akrilik ya da silikon temelli olmak üzere çizgi ya da adet dokulu dekoratif hazır sıvalar, grenli textürlü cephe kaplamaları sistem programları amacıyla en ideal tercihler olacaktır. Tavsiye edilen bu seçeneklerle cephede mümkün sıva sorunları kapanacak ve iş bitimi gözü rahatsız etmeyen bir dış cephe kaplaması meydana çıkacaktır. 

En iyi Söve Modelleri Günümüzde en çok tercih edilen yapı malzemesi olarak söve çok fazla rağbet görmektedir, özellikle İstanbul söve firmaları farklı modeller ve seçeneklerle başta İstanbul olmak üzere tüm ülkemize hizmet vermektelerdir