Mantolama Uygulamasında Yapılan Hatalar Ve Genel Olarak Şikayetler Nelerdir?

Mantolama Uygulamasında Yapılan Hatalar Ve Genel Olarak Şikayetler Nelerdir?

Mantolama Uygulamasında Yapılan Hatalar Ve Genel Olarak Şikayetler Nelerdir?

Mantolama program teknikleri son altı yıldır, gittikçe çoğalan bir ivme ile uygulanan dış cephe ısı yalıtımı, çoğunluklu olarak İstanbul odaklı olup, başka illere de süratli bir şekilde yayılmaya başlamıştır.

Bu süreçte, birtakım bina programlarında dış cephe ısı yalıtımı şirketleri bilgi ve deney eksikliği sebebi ile sorunlar yapmış ve bu yönde müşteri şikayetleri gittikçe artmıştır, ısı yalıtımı sistemlerinin uygulandığı binalarda, ısı yalıtımıdan beklenilen performansın aksine, performans kayıpları ve birtakım hasarlar gözlemlenmiştir.

Bu sorunlerın ana kaynağı, sektörde yeterli sayıda deneyimli programcı firmanın olmamasıdır. Tecrübesiz ve bilgisiz programcıların, haksız fiyat rekabeti ile proje sahiplerini etkileyerek program işlerini almaları ve sorunlu programlara yol açmalarıdır.

Diğer bir namacıyla de, ısı yalıtımı sistemi yapımcısı firmaların yanı sıra, pazarda toplama malzemeler ile uygulanan programlarda oluşmuş ve oluşacak olan sorunlerdir.

Pazarda görülen sorunlerın namacıylalerini şu başlıklar altında toplayabiliriz;

Uygulama Tekniği Bakımından Yanlış Yapılan Mantolama Uygulamaları

"Deneme yanılma yöntemi" ya da "olsa olsa metodu" olarak isimlendirebileceğimiz yöntemler insaat pazarında sıkça rastladığımız programlardır.

Bu çerçevede, ebat stabilitesi olmayan levhaların altına ısı yalıtım levhalarının montajı ile yapılmış bir program görülmektedir.

Birbiri ile uyumlulukları (su buharı geçirgenlikleri, su emme değerleri, yapışma ve kopma değerleri, genleşme ve shrink bilhassari v.b) test edilmemiş malzemeler arasındaki ısıl değişiklikler neticesi ebat değişimleri ve bu değişim esnasında malzemelerin birbirini itmesi sebebi ile de hasar oluşmustur.

Müşteriler yönünden ilk maliyeti ucuz gibi görünen bu programda, hasar ve şikayetler seneler içerisinde devam edeceğinden uygulanan bütün harcamalar boşunadır ve program maliyetleri yüksektir.
İç yüzeylerden uygulanan yalıtımlarda, ısı köprüleri amacıyla tedbir alınmadığında, bilhassa ısı yalıtımı uygulanan cephelere komşu kolon, kiriş ve döşemelerde yoğuşma oluşmakta, dolayısı ile ısı kayıpları kaçınılmaz duruma gelmektedir.

Sıkça Görülen Mantolama Uygulama Hataları 
1. Dübel montajlarının hatalı yapılması,
2. Dübel deliğinin büyük açılması,
3. Kalitesiz dübel kullanılması (düsük sıcaklıklarda kırılganlaşan,taşıma kuvveti zayıf v.b.,)
4. Bina yel yüklerinin öneme alınmaması neticesi eksik dübel tüketimi,
5. Isı yalıtımı levhasısıvasının ince yapılması (2mm.) neticesi sıvada dökülme sorunleri,
6. Isı yalıtım levhalarının şaşırtmacalı olarak yerleştirilmemesi,
7. Donatı filesinin kalitesiz olması, alkali dirençli olmaması,
8. Donatı filesi programsında file bindirmelerinin yapılmaması,
9. Isı yalıtım levhalarının arasında 2-4 mm. boşluk bulunması durumunda bu boşluğun harç ya da sıva ile doldurulması,
10. Su yalıtımı ile ısı yalıtımının birleşim detaylarının iyi çözülmemesi
11. Binalardaki parapet üstlerinin bir harpuşta ile korunmaması
12. Ahşap, kiriş, sundurma direkleri gibi elemanlar ile ısı yalıtım sistemi birleşim detaylarının doğru çözüme kavuşturulamaması de pazarda karşılaşılan hatalılardan başlıcalarıdır.

Mantolamada Detay Eksiklikleri ve Buna Bağlı Sorunlar Nelerdir?

1. Yağmur borularının ve paratoner hatlarının düzenin amacıylae gömülmesi,
2. Balkon ve bina çıkmalarındaki detayların çözüme kavuşturulamaması sebebi ile ısı köprülerinin oluşması program teknikleri
3. Dilatasyonlarda profil kullanılmaması ya da hatalı ve ideal olmayan profillerin kullanılması,
4. Yağmur ve kar sularının birikebileceği hatalı detayların neticesinde düzenin su emmesi, ısı yalıtımı düzeninde hasarlar meydana getiren sorun kaynaklarıdır.

UYGUN OLMAYAN MALZEME SEÇİMİ
1. B1 yangın katagorisinde olmayan EPS kullanılması,
2. Isı yalıtım levhalarının ısı yalıtımı sistemi amacıyla ideal olmaması;
a. Standartlara uymayan ve sıva tutucu bir emprenye sistemi olmayan taşyünü,
b. Standartlara uymayan, ebat stabilitesi kazanmamış (dinlendirilmemiş) EPS,
c. Standartlara uymayan, düşük yoğunluklu, zırhlı XPS,
d. Ölçüleri uyumsuz profillerin tüketimi da ısı yalıtımı düzeneğinin verimliliğini olumsuz etkileyen sorunler arasındadır.

ZEMİN PROBLEMLERİ
1. Tozuyan, kirli, yağlı yüzeyler,
2. Tuz kusması olan cepheler,
3. Yosun ve bakteri üremiş cepheler,
4. Düzgün olmayan, gevşek zeminler, ısı yalıtımı programlarından evvelce çözümlenmemeleri durumunda sorun
oluşturacak sorun kaynaklarıdır.

MALZEME DEPOLAMA HATALARI
1. Isı yalıtım levhaları, direkt güneş altında, yağmura karşı korunmasız durumda stoklandığında,
2. Isı yalıtım levhaları, gelişigüzel bir sekilde stoklandığında
3. Mineral ısı yalıtımı levhaları büküldüğünde hasar gördüklerinden, ısı yalıtımı programlarında kullanılmaları doğru değildir.

En iyi Söve Modelleri Günümüzde en çok tercih edilen yapı malzemesi olarak söve çok fazla rağbet görmektedir, özellikle İstanbul söve firmaları farklı modeller ve seçeneklerle başta İstanbul olmak üzere tüm ülkemize hizmet vermektelerdir